Quick websex cam chat - Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi

Pero, tumanggi ang tenyente sapagkat umiiwas siyang mapagitnaan ng dalawang pari.

noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-23

Sa anyo ng kanilang mga mukha, mahahalata ang kanilang pakiramdam.

Siyang-siya si Padre Sibyla samantalang banas na banas naman si Padre Damaso.

Sinisikaran niya ang lahat ng madaanan hanggang sa masiko niya ang isang kadete. Ang ibang bisita naman ay magiliw na nag-uusap at pinupuri ang masarap na handa ni Kapitan Tiyago.

Nainis naman si Donya Victorina sa tenyente sapagkat natapakan ang kola ng kanyang saya habang tinitignan nito ang pagkakulot ng kanyang buhok. Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikmo roon.

Ito, umano ang nag-utos na hukayin at ilipat ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintangang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi pangungumpisal.

Last modified 05-Feb-2018 01:53